Udover de vedtægter man har fået udleveret ved indmeldelse er der visse regler man skal overholde :

Det er ikke tilladt at bo i haveforeningen i vinterhalvåret. Ophold må finde sted hele døgnet fra 1. April til og med 31. Oktober. I perioden 1. November til og med 31. Marts er ophold i haverne kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00, samt i alle årets weekender og skolernes ferieperioder.

Parkering: skal ske på vores parkeringpladser, og ikke på græsarealerne omkring kolonihaven.

Der må max. køres 20 km på vejene . VIS HENSYN-  kørsel til nr. 1-10 samt 22-29 skal ske langs skovvejen-

Vej og sti skal man renholde ud for hver sin havelod.

Hæk klippes 125 cm og 180 cm til baghæk. Inden første Juni og inden første Oktober.